ĐÔN LYLA 2

1,800,000 

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao 40 cm
Đường kính 35 cm

Chất liệu: Vải Orson

Màu sắc: Kem

Mã SAP: 650003196